دوره 7، شماره 2 - ( 1401 )                   دوره 7 شماره 2 صفحات 129-119 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ABZUMS.REC.1398.036


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mardi S, Basirat E. Prevalence of hypothyroidism and its relationship with pregnancy outcomes in pregnant women referring to primary healthcare centers in Karaj city in 2018. SJMR 2022; 7 (2) : 7
URL: http://saremjrm.com/article-1-263-fa.html
مردی شایان، بصیرت عرفان. شیوع هایپوتیروئیدی و ارتباط آن با پیامد های بارداری در زنان بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان کرج در سال 1398. مجله تحقيقات پزشكي صارم. 1401; 7 (2) :119-129

URL: http://saremjrm.com/article-1-263-fa.html


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، p.mardi.med@gmail.com
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
چکیده:   (1382 مشاهده)
مقدمه: کم کاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم یکی از بیماری های مزمن شایع در خانم های باردار بوده و به حالتی گفته می شود که میزان هورمون های تیروئیدی کمتر از حد طبیعی باشد. هورمون های تیروئیدی مادری برای رویان نقشی بسیار کلیدی داشته و نقش آن در تکامل سیستم عصبی نوزادان بسیار مهم است. مطالعات نشان داده اند که زایمان زودرس، سقط، مرگ داخل رحمی جنین و پره اکلامپسی از مهمترین عوارضی است که در مبتلایان به کم کاری تیروئید مادرزادی افزایش     می یابد. در این مطالعه پرونده ی 300 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج بررسی شد و پس از انجام مصاحبه با این افراد عوارض و ریسک فاکتور های ابتلا کم کاری تیروئید حاملگی بررسی شد. نتایج نشان می دهدکه سابقه ی خانوادگی بیماری های اتوایمیون در مادر، ابتلای مادر به بیماری های اتوایمیون و گواتر از مهمترین ریسک فاکتور های ابتلای مادر به هایپوتیروئیدی ساب کلینیکال و ابتلای مادر به دیابت نوع 1 مهمترین ریسک فاکتور ابتلای مادر به هایپوتیروئیدی کلینیکال می باشد. همچنین پره اکلامپسی مهمترین عارضه ی هر دونوع هایپوتیروئیدی می باشد. از طرفی ریسک IUFD و زایمان زودرس نیز در مبتلایان به هایپوتیروئیدی کلینیکال بیشتر است.
نتیجه گیری: با بررسی دقیق تر مادران دارای ریسک فاکتور های ذکر شده به خصوص دیابت نوع 1 می توان کم کاری تیروئید حاملگی را به سرعت شناسایی و مدیریت کرد.
شماره‌ی مقاله: 7
متن کامل [PDF 1220 kb]   (443 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: بيماری‌های زنان
دریافت: 1401/4/10 | پذیرش: 1401/5/21 | انتشار: 1402/1/6

فهرست منابع
1. 1. Jølving LR, Nielsen J, Kesmodel US, Nielsen RG, Beck‐Nielsen SS, Nørgård BM. Prevalence of maternal chronic diseases during pregnancy-a nationwide population based study from 1989 to 2013. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica.
2. 2016;95(11):1295-304.
3. Nyström E, Berg GE, Jansson SK, Torring O, Valdemarsson SV. Thyroid disease in adults: Springer Science & Business Media; 2010. [DOI:10.1007/978-3-642-13262-9]
4. Fadeyev V. Guidelines of the american thyroid association for the diagnosisand management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Clinical and experimental thyroidology.
5. 2012;8(1):7-18.
6. Vaidya B, Anthony S, Bilous M, Shields B, Drury J, Hutchison S, et al. Detection of thyroid dysfunction in early pregnancy: universal screening or targeted high-risk case finding? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
7. 2007;92(1):203-7.
8. Nasirkandy MP, Badfar G, Shohani M, Rahmati S, YektaKooshali MH, Abbasalizadeh S, et al. The relation of maternal hypothyroidism and hypothyroxinemia during pregnancy on preterm birth: An updated systematic review and meta-analysis. International journal of reproductive biomedicine.
9. 2017;15(9):543.
10. Mehran L, Amouzegar A, Delshad H, Askari S, Hedayati M, Amirshekari G, et al. Trimester-specific reference ranges for thyroid hormones in Iranian pregnant women. Journal of thyroid research.
11. 2013;2013.
12. Gietka-Czernel M, Glinicki P. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: controversies on diagnosis and treatment. Pol Arch Intern Med.
13. 2021;131(3):266-75.
14. Teng W, Shan Z, Patil-Sisodia K, Cooper DS. Hypothyroidism in pregnancy. The lancet Diabetes & endocrinology. 2013;1(3):228-37. [DOI:10.1016/S2213-8587(13)70109-8]
15. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, Amino N, Barbour L, Cobin RH, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
16. 2012;97(8):2543-65.
17. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. The Lancet. 2012;379(9821):1142-54. [DOI:10.1016/S0140-6736(11)60276-6]
18. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, Williams JR, Knight GJ, Gagnon J, et al. Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child. New England Journal of Medicine. 1999;341(8):549-55. [DOI:10.1056/NEJM199908193410801]
19. Pop VJ, Kuijpens JL, van Baar AL, Verkerk G, van Son MM, de Vijlder JJ, et al. Low maternal free thyroxine concentrations during early pregnancy are associated with impaired psychomotor development in infancy. Clinical endocrinology.
20. 1999;50(2):149-55.
21. Toulis KA, Stagnaro-Green A, Negro R. Maternal subclinical hypothyroidsm and gestational diabetes mellitus: a meta-analysis. Endocrine practice.
22. 2014;20(7):703-14.
23. Liu H, Shan Z, Li C, Mao J, Xie X, Wang W, et al. Maternal subclinical hypothyroidism, thyroid autoimmunity, and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Thyroid. 2014;24(11):1642-9. [DOI:10.1089/thy.2014.0029]
24. Chan S, Boelaert K. Optimal management of hypothyroidism, hypothyroxinaemia and euthyroid TPO antibody positivity preconception and in pregnancy. Clinical endocrinology. 2015;82(3):313-26. [DOI:10.1111/cen.12605]
25. Maraka S, Ospina NMS, O'Keeffe DT, Espinosa De Ycaza AE, Gionfriddo MR, Erwin PJ, et al. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Thyroid.
26. 2016;26(4):580-90.
27. Tong Z, Xiaowen Z, Baomin C, Aihua L, Yingying Z, Weiping T, et al. The effect of subclinical maternal thyroid dysfunction and autoimmunity on intrauterine growth restriction: a systematic review and meta-analysis. Medicine. 2016;95(19). [DOI:10.1097/MD.0000000000003677]
28. Gong L-L, Liu H, Liu L-H. Relationship between hypothyroidism and the incidence of gestational diabetes: A meta-analysis. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology.
29. 2016;55(2):171-5.
30. van den Boogaard E, Vissenberg R, Land JA, van Wely M, van der Post JA, Goddijn M, et al. Significance of (sub) clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. Human reproduction update. 2011;17(5):605-19. [DOI:10.1093/humupd/dmr024]
31. Zhang Y, Wang H, Pan X, Teng W, Shan Z. Patients with subclinical hypothyroidism before 20 weeks of pregnancy have a higher risk of miscarriage: a systematic review and meta-analysis. PloS one.
32. 2017;12(4):e0175708.
33. Karakosta P, Alegakis D, Georgiou V, Roumeliotaki T, Fthenou E, Vassilaki M, et al. Thyroid dysfunction and autoantibodies in early pregnancy are associated with increased risk of gestational diabetes and adverse birth outcomes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
34. 2012;97(12):4464-72.
35. Chen L-M, Du W-J, Dai J, Zhang Q, Si G-X, Yang H, et al. Effects of subclinical hypothyroidism on maternal and perinatal outcomes during pregnancy: a single-center cohort study of a Chinese population. PloS one. 2014;9(10):e109364. [DOI:10.1371/journal.pone.0109364]
36. Ying H, Tang Y-P, Bao Y-R, Su X-J, Cai X, Li Y-H, et al. Maternal TSH level and TPOAb status in early pregnancy and their relationship to the risk of gestational diabetes mellitus. Endocrine. 2016;54:742-50. [DOI:10.1007/s12020-016-1022-6]
37. Arbib N, Hadar E, Sneh-Arbib O, Chen R, Wiznitzer A, Gabbay-Benziv R. First trimester thyroid stimulating hormone as an independent risk factor for adverse pregnancy outcome. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2017;30(18):2174-8. [DOI:10.1080/14767058.2016.1242123]
38. Vrijkotte TG, Hrudey EJ, Twickler MB. Early maternal thyroid function during gestation is associated with fetal growth, particularly in male newborns. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2017;102(3):1059-66. [DOI:10.1210/jc.2016-3452]
39. Carty DM, Doogan F, Welsh P, Dominiczak AF, Delles C. Thyroid stimulating hormone (TSH)≥ 2.5 mU/l in early pregnancy: Prevalence and subsequent outcomes. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.
40. 2017;210:366-9.
41. Furukawa S, Miyakawa K, Shibata J, Iwashita M. Women with subclinical hypothyroidism are at low risk of poor pregnancy outcome in Japan. The Tohoku journal of experimental medicine.
42. 2017;242(3):167-72.
43. Yang J, Liu Y, Liu H, Zheng H, Li X, Zhu L, et al. Associations of maternal iodine status and thyroid function with adverse pregnancy outcomes in Henan Province of China. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2018;47:104-10. [DOI:10.1016/j.jtemb.2018.01.013]
44. Kianpour M, Aminorroaya A, Amini M, Feizi A, Aminorroaya Yamini S, Janghorbani M. Thyroid‐stimulating hormone (TSH) serum levels and risk of spontaneous abortion: a prospective population‐based cohort study. Clinical endocrinology. 2019;91(1):163-9. [DOI:10.1111/cen.13979]
45. Wu M-Q, Liu J, Wang Y-Q, Yang Y, Yan C-H, Hua J. The impact of subclinical hypothyroidism on adverse perinatal outcomes and the role of thyroid screening in pregnancy. Frontiers in Endocrinology.
46. 2019;10:522.
47. Zhang Y, Sun W, Zhu S, Huang Y, Huang Y, Gao Y, et al. The impact of thyroid function and TPOAb in the first trimester on pregnancy outcomes: a retrospective study in Peking. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(3):e368-e80. [DOI:10.1210/clinem/dgz167]
48. Allan W, Haddow J, Palomaki G, Williams J, Mitchell M, Hermos R, et al. Maternal thyroid deficiency and pregnancy complications: implications for population screening. Journal of medical screening.
49. 2000;7(3):127-30.
50. Davis LE, Leveno KJ, Cunningham FG. Hypothyroidism complicating pregnancy. Obstetrics and gynecology. 1988;72(1):108-12.
51. Leung AS, MILLAR LK, KOONINGS PP, MONTORO M, MESTMAN JH. Perinatal outcome in hypothyroid pregnancies. Obstetrics & Gynecology.
52. 1993;81(3):349-53.
53. Idris I, Srinivasan R, Simm A, Page RC. Maternal hypothyroidism in early and late gestation: effects on neonatal and obstetric outcome. Clinical Endocrinology. 2005;63(5):560-5. [DOI:10.1111/j.1365-2265.2005.02382.x]
54. Shinohara DR, da Silva Santos T, de Carvalho HC, Lopes LCB, Günther LSA, Aristides SMA, et al. Pregnancy complications associated with maternal hypothyroidism: a systematic review. Obstetrical & Gynecological Survey.
55. 2018;73(4):219-30.
56. Cleary-Goldman J, Malone FD, Lambert-Messerlian G, Sullivan L, Canick J, Porter TF, et al. Maternal thyroid hypofunction and pregnancy outcome. Obstetrics and gynecology. 2008;112(1):85. [DOI:10.1097/AOG.0b013e3181788dd7]
57. Mannisto T, Vaarasmaki M, Pouta A, Hartikainen A-L, Ruokonen A, Surcel H-M, et al. Perinatal outcome of children born to mothers with thyroid dysfunction or antibodies: a prospective population-based cohort study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2009;94(3):772-9. [DOI:10.1210/jc.2008-1520]
58. Mannisto T, Vaarasmaki M, Pouta A, Hartikainen A-L, Ruokonen A, Surcel H-M, et al. Thyroid dysfunction and autoantibodies during pregnancy as predictive factors of pregnancy complications and maternal morbidity in later life. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
59. 2010;95(3):1084-94.
60. Sheehan PM, Nankervis A, Araujo Júnior E, Da Silva Costa F. Maternal thyroid disease and preterm birth: systematic review and meta-analysis. The journal of clinical endocrinology & metabolism.
61. 2015;100(11):4325-31.
62. Vaidya B, Hubalewska-Dydejczyk A, Laurberg P, Negro R, Vermiglio F, Poppe K. Treatment and screening of hypothyroidism in pregnancy: results of a European survey. European journal of endocrinology. 2012;166(1):49-54. [DOI:10.1530/EJE-11-0729]
63. Sgarbi JA, Teixeira PF, Maciel LM, Mazeto GM, Vaisman M, Montenegro Junior RM, et al. The Brazilian consensus for the clinical approach and treatment of subclinical hypothyroidism in adults: recommendations of the thyroid Department of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. 2013;57:166-83. [DOI:10.1590/S0004-27302013000300003]
64. Vaidya B, Bilous M, Hutchinson R, Connolly V, Jones S, Kelly W, et al. Screening for thyroid disease in pregnancy: an audit. Clinical Medicine.
65. 2002;2(6):599.
66. Cooper DS. Subclinical hypothyroidism. New England Journal of Medicine. 2001;345(4):260-5. [DOI:10.1056/NEJM200107263450406]
67. Robinson GE. Pregnancy loss. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology.
68. 2014;28(1):169-78.
69. Casey BM, Dashe JS, Spong CY, McIntire DD, Leveno KJ, Cunningham GF. Perinatal significance of isolated maternal hypothyroxinemia identified in the first half of pregnancy. Obstetrics & Gynecology. 2007;109(5):1129-35. [DOI:10.1097/01.AOG.0000262054.03531.24]
70. Sullivan SA. Hypothyroidism in pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology. 2019;62(2):308-19. [DOI:10.1097/GRF.0000000000000432]
71. Abalovich M, Gutierrez S, Alcaraz G, Maccallini G, Garcia A, Levalle O. Overt and subclinical hypothyroidism complicating pregnancy. Thyroid. 2002;12(1):63-8. [DOI:10.1089/105072502753451986]
72. Andersen SL, Andersen S. Turning to thyroid disease in pregnant women. European Thyroid Journal. 2020;9(5):225-33. [DOI:10.1159/000506228]
73. Anagnostis P, Lefkou E, Goulis DG. Re:"Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum" by Alexander et al.(Thyroid 2017; 27: 315-389). Thyroid. [DOI:10.1089/thy.2016.0457]
74. 2017;27(9):1209-10.
75. Klein R, Haddow J, Falx J, Brown R, Hermos R, Pulkkinen A, et al. Prevalence of thyroid deficiency in pregnant women. Clinical endocrinology.
76. 1991;35(1):41-6.
77. Knøsgaard L, Andersen S, Hansen AB, Vestergaard P, Andersen SL. Thyroid function abnormalities and thyroid autoantibodies in Danish pregnant women. Clinical Endocrinology.
78. 2020;93(3):329-38.
79. Andersen SL, Andersen S, Liew Z, Vestergaard P, Olsen J. Maternal thyroid function in early pregnancy and neuropsychological performance of the child at 5 years of age. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2018;103(2):660-70. [DOI:10.1210/jc.2017-02171]
80. Knøsgaard L, Andersen S, Hansen AB, Vestergaard P, Andersen SL. Maternal hypothyroidism and adverse outcomes of pregnancy. Clinical Endocrinology. 2022. [DOI:10.1111/cen.14853]
81. Casey BM, Dashe JS, Wells CE, McIntire DD, Leveno KJ, Cunningham FG. Subclinical hyperthyroidism and pregnancy outcomes. Obstetrics & Gynecology. 2006;107(2 Part 1):337-41. [DOI:10.1097/01.AOG.0000197991.64246.9a]
82. Männistö T, Mendola P, Grewal J, Xie Y, Chen Z, Laughon SK. Thyroid diseases and adverse pregnancy outcomes in a contemporary US cohort. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
83. 2013;98(7):2725-33.
84. Taylor PN, Minassian C, Rehman A, Iqbal A, Draman MS, Hamilton W, et al. TSH levels and risk of miscarriage in women on long-term levothyroxine: a community-based study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2014;99(10):3895-902. [DOI:10.1210/jc.2014-1954]
85. Haymart MR. The role of clinical guidelines in patient care: thyroid hormone replacement in women of reproductive age. Thyroid.
86. 2010;20(3):301-7.
87. Newbatt E, Beckles Z, Ullman R, Lumsden MA. Ectopic pregnancy and miscarriage: summary of NICE guidance. Bmj. 2012;345. [DOI:10.1136/bmj.e8136]
88. Briesacher BA, Andrade SE, Fouayzi H, Chan KA. Comparison of drug adherence rates among patients with seven different medical conditions. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy. 2008;28(4):437-43 [DOI:10.1592/phco.28.4.437]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {مجله تحقيقات پزشكي صارم} می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | {Sarem Journal of Medicine Research}

Designed & Developed by : Yektaweb