دوره 3، شماره 4 - ( 1398 )                   دوره 3 شماره 4 صفحات 3-3 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- بیمارستان صارم ، samansaadat_2006@yahoo.com
2- بیمارستان صارم
چکیده:   (129 مشاهده)
مقدمه: مایکوپلاسما هومینیس امروزه به عنوان یک باکتری بیماریزای فرصت طلب در مجاری تناسلی انسان مطرح بوده و تشخیص عفونت‌ ناشی از آن با روش‌هایی همچون کشت، مولکولی و سرولوژی، به دلیل تغییرات ژنتیکی و آنتی‌ژن‌های سطحی باکتری به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این طرح کارایی روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم جهت تشخیص عفونت ناشی از این ارگانیسم مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: تعداد 300 نمونه سرم و ترشحات واژینال از مراجعین به بیمارستان صارم جمع‌آوری شد. تیتر آنتی‌بادی علیه مایکوپلاسما هومینیس در نمونه سرم افراد با استفاده از کیت تجاری ایمونوفلورسانس غیر مستقیم مورد سنجش قرار گرفت و حضور باکتری در ترشحات واژن با دو روش کشت و real-time PCR ارزیابی شد.
یافته‌ها: از 300 نمونه مورد آزمایش، باکتری مذکور در 36 مورد (12%) به روش کشت و real-time PCR تشخیص داده‌شد. روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در مقایسه با روش مرجع، در 19 مورد نتایج منفی کاذب و در 41 مورد نتایج مثبت کاذب نشان داد. بدین ترتیب حساسیت و ویژگی این روش به ترتیب 47 % و 5/84 % محاسبه شد. 
نتیجه‌گیری: روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم با توجه به حساسیت پایین، روش مناسبی جهت مقاصد غربالگری محسوب نشده و برای تشخیص عفونت ناشی از مایکوپلاسما هومینیس لازم است تا از روش‌های حساس مولکولی مانند real-time PCR استفاده گردد.
     
نوع مقاله: توصيفی و نظرسنجی | موضوع مقاله: تولیدمثل
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۳ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷